قیمت غذای دانشجوئی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد

قیمت غذای دانشجوئی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد
شهریور ۳۱, ۱۳۹۴
29 بازدید

قیمت غذای دانشجوئی دانشگاه گرمسار برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد.بر این اساس بهایی که بابت غذای دانشجوئی، از دانشجویان اخذ خواهد شد به شرح جدول ذیل می باشد : ناهار (روزانه و شبانه) شام(روزانه) شام(شبانه) روز فروش غذای کم هزینه ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ غذای متوسط هزینه ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۳۰۰۰۰ غذای پر هزینه […]

قیمت غذای دانشجوئی دانشگاه گرمسار برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد.بر این اساس بهایی که بابت غذای دانشجوئی، از دانشجویان اخذ خواهد شد به شرح جدول ذیل می باشد :

ناهار

(روزانه و شبانه)

شام(روزانه) شام(شبانه)

روز فروش

غذای کم هزینه

۷۰۰۰ ۷۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰

غذای متوسط هزینه

۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰

۳۰۰۰۰

غذای پر هزینه ۱۱۵۰۰ ۱۱۵۰۰ ۳۱۰۰۰

۳۴۰۰۰

لازم به ذکر است که ژتون روز فروش، در پایان زمان توزیع غذا و در صورت موجود بودن غذا ارائه می گردد.