قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۳)

شهریور ۱۴, ۱۴۰۰
338 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹  جهت دریافت فایل راهنما اخذ درس معرفی به استاد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان بر روی لینک ذیل کلیک نمایید: راهنمای درخواست معرفی به استاد در پیشخوان خدمت گلستان زمان پیگیری، تکمیل فرم مربوطه، اخذ تائیده های لازم از اداره آموزش دانشگاه:   […]

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۰۰-۱۳۹۹

 جهت دریافت فایل راهنما اخذ درس معرفی به استاد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

راهنمای درخواست معرفی به استاد در پیشخوان خدمت گلستان

زمان پیگیری، تکمیل فرم مربوطه، اخذ تائیده های لازم از اداره آموزش دانشگاه:  

بازه زمانی درخواست:

شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ الی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

زمان و مکان امتحان دروس معرفی به استاد: 

سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ الی جمعه ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

در ۲ نوبت ساعت ۹ صبح  و ۱۲ بعد از ظهر (به صورت هماهنگ)

رعایت نکات ذل جهت اخذ دروس معرفی به استاد الزامی است:

۱-خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامه ­ای توسط اداره آموزش دانشگاه صادر نمی­گردد.

۲- دانشجویان تنها در موارد ذیل قادر به اخذ دروس معرفی به استاد می باشند:

  • طبق مصوبه شهریورماه ۱۳۹۹ شورای آموزشی دانشگاه در خصوص اصلاحیه شرایط اخذ دروس معرفی به استاد، در صورت باقی ماندن حداکثر ۲ درس تئوری (فارغ از تعداد واحد آن) از کل دروس جهت فراغت از تحصیل و در صورت عدم ارائه هر یک از آن ۲ درس در دانشکده در آن نیمسال، دانشجویان می توانند درس ارائه نشده را به صورت معرفی به استاد اخذ و نیاز به انتخاب واحد در آن نیمسال تحصیلی ندارند.
  • دانشجویانی که در نیمسال گذشته در دروس معرفی به استاد خود، کسر واحد گردیده اند (عدم کسب نمره قبولی)، از رعایت بند فوق مستثنی هستند و الزاما مجاز به اخذ همان عناوین درسی به صورت معرفی به استاد می باشند.

۳- دانشجویان بایستی به سایت آموزش دانشگاه مراجعه نمایند و ضمن نکمیل مراحل و فرآیند اخذ دروس معرفی به استاد و پس از مشخص شدن نام استاد، راه ارتباطی و زمان امتحان دروس مذکور توسط مدیرگروه رشته مربوطه و تائید فرم توسط کارشناسان آموزش دانشگاه، در موعد مقرر جهت شرکت در امتحان دروس اقدام نمایند.

۴- دانشجو پس از تایید و تعیین استاد دروس معرفی به استاد توسط مدیر گروه رشته مربوطه، بایستی کتب، منابع و جزوات مربوطه را با استاد درس مذکور هماهنگ کرده تا در زمان امتحان با مشکلی مواجه نگردد. اداره آموزش دانشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص هماهنگی بین دانشجو و استاد در رابطه با منابع امتحانی به عهده نمی­گیرد.

۵-دانشجویان موظف هستند در زمان اعلام شده از سوی واحد آموزش دانشگاه جهت شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند.(تعیین زمان امتحان درس با نظر استاد درس، با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشگاه خواهد بود.)

۶-ثبت نام و شرکت در امتحانات دروس معرفی به استاد برای هر دانشجو طبق آیین نامه آموزشی فقط برای یک بار در طول یک نیم سال امکان پذیر بوده و تعدد بازه های امتحانی به منزله استفاده از قانون معرفی به استاد بیش از یک بار در یک نیم سال نمی باشد و کسر واحد شدن و غیبت ( مجاز یا غیر مجاز ) در دروس معرفی به استاد در یک بازه­ ی امتحانی مجوزی برای استفاده مجدد برای معرفی به استاد در همان نیم سال نخواهد بود .

 

 مدیریت اداره آموزش دانشگاه گرمسار