قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (۹۸۳)

شهریور ۱۷, ۱۳۹۹
209 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (۹۸۳)  جهت دریافت فایل راهنما اخذ درس معرفی به استاد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان بر روی لینک ذیل کلیک نمایید: راهنمای درخواست معرفی به استاد در پیشخوان خدمت گلستان زمان پیگیری، تکمیل فرم مربوطه، اخذ تائیده های لازم از اداره آموزش دانشگاه:   بازه زمانی درخواست : […]

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد در نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (۹۸۳)

 جهت دریافت فایل راهنما اخذ درس معرفی به استاد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان بر روی لینک ذیل کلیک نمایید:

راهنمای درخواست معرفی به استاد در پیشخوان خدمت گلستان

زمان پیگیری، تکمیل فرم مربوطه، اخذ تائیده های لازم از اداره آموزش دانشگاه:  

بازه زمانی درخواست : یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ الی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

زمان و چگونگی امتحان دروس معرفی به استاد: 

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ الی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

با هماهنگی با استاد درس و مدیرگروه رشته مربوطه به صورت حضوری و یا غیرحضوری (اختیاری)

مهلت نهایی ثبت نمرات دروس معرفی به استاد: 

دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

رعایت نکات ذل جهت اخذ دروس معرفی به استاد الزامی است:

۱-خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامه ­ای توسط اداره آموزش دانشگاه صادر نمی­گردد.

۲- دانشجویان مطابق

اطلاعیه شماره ۹: جزئیات و نحوه برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به صورت غیر حضوری، برگزاری کلاس های حضوری دروس عملی و کارگاهی و دروس معرفی به استاد و دروس نیمسال تابستان ۱۳۹۹

جهت دسترسی به اطلاعیه فوق الذکر بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. (لینک اطلاعیه شماره ۹)

تنها در موارد ذیل قادر به اخذ دروس معرفی به استاد می باشند:

وضعیت دانشجو دانشجویان مشغول به تحصیل دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود به سر می برند.

حداکثر واحد قابل اخذ

حداکثر واحد قابل اخذ شرایط دروس معرفی به استاد جهت فراغت از تحصیل دانشجو

نیمسال تابستان

سال های گذشته

حداکثر ۶ واحد

شامل: دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با اخذ دروس دارای نمره مردودی در نیمسال های گذشته دانشجو در سنوات مجاز خود به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

(دانشجویان مشغول به تحصیل مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز خود از رعایت شرط اخذ نمره مردودی برای دروس مهمان خود در نیمسال های گذشته معاف هستند.)

حداکثر ۸ واحد

شامل: دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با دروس معرفی به استاد و اخذ دروس به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها

 

باقیماندن حداکثر ۲ درس تئوری همراه با دروس پروژه، کارآموزی و مهمان در سایر دانشگاه ها

(ضمن رعایت سقف واحد نیمسال تابستان)

نیمسال تابستان

سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹

۱۲ واحد

شامل:

 ۶ واحد

دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با اخذ دروس دارای نمره مردودی در نیمسال های گذشته دانشجو در سنوات مجاز خود به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

(دانشجویان مشغول به تحصیل مازاد بر سنوات تحصیلی مجاز خود از رعایت شرط اخذ نمره مردودی برای دروس مهمان خود در نیمسال های گذشته معاف هستند.)

+

۶ واحد

با شرط دروس دارای وضعیت غیبت یا حذف اضطراری یا دارای نمره مردودی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ متاثر از شرایط کرونا  به صورت مهمان در دانشگاه دیگر

۱۲ واحد

شامل:

 ۸ واحد

دروس پروژه و کارآموزی ارائه شده در دانشگاه گرمسار همراه با دروس معرفی به استاد و اخذ دروس به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها

+

۴ واحد

با شرط دروس دارای وضعیت غیبت یا حذف اضطراری یا دارای نمره مردودی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ متاثر از شرایط کرونا (اخذ به صورت دروس معرفی به استاد و یا مهمان در دانشگاه دیگر)

حداکثر ۴ درس تئوری

شامل:

باقیماندن حداکثر ۲ درس تئوری همراه با دروس پروژه، کارآموزی و مهمان در سایر دانشگاه ها

+

۲ درس تئوری

با شرط دروس دارای وضعیت غیبت یا حذف اضطراری یا دارای نمره مردودی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ متاثر از شرایط کرونا

(ضمن رعایت سقف واحد نیمسال تابستان)

۳- دانشجویان بایستی به سایت آموزش دانشگاه مراجعه نمایند و ضمن ثبت درخواست اخذ دروس معرفی به استاد در سامانه آموزشی گلستان و پس از مشخص شدن نام استاد، راه ارتباطی و زمان امتحان دروس مذکور توسط مدیرگروه رشته مربوطه و تائید درخواست توسط کارشناسان آموزش دانشگاه، نسبت به شرکت در امتحان دروس در زمان مقرر اقدام نمایند.

۴- دانشجو پس از تایید و تعیین استاد دروس معرفی به استاد توسط مدیر گروه رشته مربوطه، بایستی کتب، منابع و جزوات مربوطه را با استاد درس مذکور هماهنگ کرده تا در زمان امتحان با مشکلی مواجه نگردد. اداره آموزش دانشگاه هیچ مسئولیتی در خصوص هماهنگی بین دانشجو و استاد در رابطه با منابع امتحانی به عهده نمی­گیرد.

۵-دانشجویان موظف هستند در زمان اعلام شده از سوی واحد آموزش دانشگاه جهت شرکت در جلسه امتحان درس مراجعه نمایند.(تعیین زمان امتحان درس با نظر استاد درس، با هماهنگی گروه آموزشی و واحد آموزش دانشگاه خواهد بود.)

۶-ثبت نام و شرکت در امتحانات دروس معرفی به استاد برای هر دانشجو طبق آیین نامه آموزشی فقط برای یک بار در طول یک نیم سال امکان پذیر بوده و تعدد بازه های امتحانی به منزله استفاده از قانون معرفی به استاد بیش از یک بار در یک نیم سال نمی باشد و کسر واحد شدن و غیبت ( مجاز یا غیر مجاز ) در دروس معرفی به استاد در یک بازه­ ی امتحانی مجوزی برای استفاده مجدد برای معرفی به استاد در همان نیم سال نخواهد بود .

 

 مدیریت اداره آموزش دانشگاه گرمسار