قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران دروس پروژه استاد مشتاق و استاد اکرم

شهریور ۱, ۱۳۹۹
35 بازدید

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران دروس پروژه سازه ­های فولادی، پروژه سازه­ های بتنی و پروژه تخصصی استاد مشتاق و استاد اکرم جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل ، project.civil.ugsr@gmail.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس ایمیل شخصی خود […]

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی عمران

دروس پروژه سازه ­های فولادی، پروژه سازه­ های بتنی و پروژه تخصصی

استاد مشتاق و استاد اکرم

جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل ، project.civil.ugsr@gmail.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس ایمیل شخصی خود در حین انجام پروژه ها، آدرس ایمیل جدید خود را به آدرس مذکور اعلام نمایند.

  • نام و نام خانوادگی.
  • شماره دانشجویی.
  • نام استاد درس: (الف- مشتاق ب – اکرم).
  • نام درس پروژه اخذ شده: (الف- پروژه سازه های فولادی    ب – پروژه سازه های بتنی    پ – پروژه تخصصی).
  • نیمسال اخذ شده درس پروژه: نیمسال تابستان سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸        

مهلت درخواست صورت پروژه ها:  ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مهلت دفاع اولیه پروژه ها:  ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

مهلت دفاع نهایی پروژه ها:  ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

                                                                                               

                                                                                                                                      گروه مهندسی عمران دانشگاه