قابل توجه دانشجویانی که کتاب به امانت گرفته اند

قابل توجه دانشجویانی که کتاب به امانت گرفته اند
مهر ۲۵, ۱۳۹۴
21 بازدید

بدینوسیله از کلیه دانشجویانی که در ترمهای قبل کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند درخواست می گردد هرچه سریعتر نسبت به عودت کتابها به کتابخانه اقدام لازم بعمل آورند.

بدینوسیله از کلیه دانشجویانی که در ترمهای قبل کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند درخواست می گردد هرچه سریعتر نسبت به عودت کتابها به کتابخانه اقدام لازم بعمل آورند.