قابل توجه دانشجویانی که کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند

قابل توجه دانشجویانی که کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند
دی ۲۳, ۱۳۹۴
26 بازدید

بدینوسیله مجدداً از کلیه دانشجویانی که ترمهای قبل کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند درخواست می گردد هرچه سریعتر نسبت به عودت کتابها به کتابخانه اقدام لازم  بعمل آورند. در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد در ترم آینده را نخواهند داشت

بدینوسیله مجدداً از کلیه دانشجویانی که ترمهای قبل کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند درخواست می گردد هرچه سریعتر نسبت به عودت کتابها به کتابخانه اقدام لازم  بعمل آورند. در غیر اینصورت امکان انتخاب واحد در ترم آینده را نخواهند داشت