قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی مهمان و انتقالی

تیر ۹, ۱۳۹۷
31 بازدید

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی مهمان و انتقالی سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۰ الی ۹۷/۰۴/۱۰  آماده ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۶ و ماقبل متقاضی انتقال و مهمانی می باشد . دانشجویان متقاضی می توانند با مراجعه […]

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی مهمان و انتقالی

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۰ الی ۹۷/۰۴/۱۰  آماده ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۶ و ماقبل متقاضی انتقال و مهمانی می باشد . دانشجویان متقاضی می توانند با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نسبت به ثبت درخواست اقدام و کد رهگیری دریافت  و نتیجه بررسی را در زمان مقرر از طریق همان سایت با درج کد رهگیری مشاهده نمایند .

دستورالعمل اداره کل امور دانشجویان در خصوص انتقال و مهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر

(گروه شاهد و ایثارگر دانشگاه )