پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۵

فرمهای آموزش

فرمت تعهدنامه رسمی محضری دانشجوی پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی (جهت دریافت آن بر روی متن کیک نمایید)

تعهد نامه رسمی در خصوص وضعیت نظام وظیفه سنوات ارفاقی دانشجویان (مخصوص دانشجویان پسر) (جهت دریافت آن بر روی متن کیک نمایید)

فرم تعیین نوع مدرک آموزشی و نحوه دریافت آن از اداره آموزش دانشگاه به صورت غیر حضوری (جهت دریافت کلیک نمائید)

فرم بررسی مشکلات با حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی (جهت دریافت آن بر روی متن کیک نمایید)

سربرگ امتحان پایان ترم (مخصوص اساتید دانشگاه) (جهت دریافت کلیک نمائید)

فرم اخذ دروس معرفی به استاد – نیمسال تابستان ۹۸-۱۳۹۷ (جهت دریافت کلیک نمائید)

فرم ترم تابستان ۱۳۹۸ به صورت مهمان در سایر دانشگاه ها (جهت دریافت کلیک نمائید)

مراحل اخذ واحد کارآموزی تابستان ۱۳۹۸ (جهت دریافت کلیک نمائید)

شرایط اخذ واحد کارآموزی تابستان ۱۳۹۸ (جهت دریافت کلیک نمائید)

نحوه ارائه گزارش و فرم ارزشیابی کارآموزی دانشگاه گرمسار تابستان ۱۳۹۸ (جهت دریافت کلیک نمائید)

راهنمای درخواست کارآموزی در سامانه گلستان

فرم پروپوزال پایان نامه گروه معماری

فرم-تطبیق-واحد

فرم مهمانی

فرم مرخصی

فایل پایان نامه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری دانشجویان جدیدالورود: (جهت دریافت مدارک بر روی نوشته ها کلیک نمایید)

اطلاعیه راهنمای سامانه

لیست مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

ترتیب تحویل مدارک به مسئولین آموزش دانشگاه

تعهدنامه عمومی

تعهدنامه انضباطی

تعهدنامه نظام وظیفه پسران

تعهدنامه نقص مدرک

تعهدنامه مهمانی و انتقال – عودت مدارک تحویلی – عودت شهریه

فرم بهره مندی از مزایای آموزش رایگان

راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام

پرسشنامه دانشجویی

فرم ثبت نام اطلاعات فردی

فرم شماره ۱و ۳و ۴

فرم شماره ۵ – ۶

مرکز آمار دانشجویی

فرم معافیت تحصیلی نظام وظیفه

ترتیب و مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه نظام وظیفه دانشجویان پسر

برنامه درسی و کلاسی دانشجویان جدیدالورود

راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر