فراخوان هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی

تیر ۱۴, ۱۳۹۵
26 بازدید

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی دانشگاه گرمسار می رساند: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مطابق هر سال، امسال در نظر دارد هجدهمین دوره از جشنواره جوان خوارزمی را برگزار نماید. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این جشنواره ه آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند. http://khwarizmi.ir/fkia/

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی دانشگاه گرمسار می رساند:

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مطابق هر سال، امسال در نظر دارد هجدهمین دوره از جشنواره جوان خوارزمی را برگزار نماید.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این جشنواره ه آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.

http://khwarizmi.ir/fkia/