فراخوان مسابقات فوتسال دانشگاه

مهر ۱۱, ۱۳۹۶
49 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر دانشگاه گرمسار : تربیت بدنی و امور ورزشی دانشگاه گرمسار در نظر دارد یک دوره مسابقات فوتسال ویژه دانشجویان پسر را در زمین چمن مصنوعی دانشگاه برگزار نماید. علاقه مدان میتوانند طی روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخه های ۱۶، ۱۸ و ۲۳ مهرماه به آقای صفخانی در دفتر امور تربیت […]

قابل توجه کلیه دانشجویان پسر دانشگاه گرمسار :

تربیت بدنی و امور ورزشی دانشگاه گرمسار در نظر دارد یک دوره مسابقات فوتسال ویژه دانشجویان پسر را در زمین چمن مصنوعی دانشگاه برگزار نماید.

علاقه مدان میتوانند طی روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخه های ۱۶، ۱۸ و ۲۳ مهرماه به آقای صفخانی در دفتر امور تربیت بدنی، واقع در ساختمان اداری سایت دانشگاه مراجعه نموده و از شرایط برگزاری و شرکت در مسابقات اطلاع یابند.