فراخوان بیست و دومین جشنواره کتاب سال دانشجوئی

فراخوان بیست و دومین جشنواره کتاب سال دانشجوئی
شهریور ۱۶, ۱۳۹۴
28 بازدید

«بیست و دومین جشنواره کتاب سال دانشجوئی» و «اولین دوره انتخاب کتاب سال دانشجویان فارسی نویس» برگزار میگردد.متقاضیان می بایست با مراجعه به پایگاههای اطلاع رسانی ذیل و تکمیل پرسشنامه الکترونیکی نسبت به ثبت نام در جشنواره کتاب سال دانشجوئی اقدام نمایند. www.7cc.ir و www.isba.ir KETAB

«بیست و دومین جشنواره کتاب سال دانشجوئی» و «اولین دوره انتخاب کتاب سال دانشجویان فارسی نویس» برگزار میگردد.متقاضیان می بایست با مراجعه به پایگاههای اطلاع رسانی ذیل و تکمیل پرسشنامه الکترونیکی نسبت به ثبت نام در جشنواره کتاب سال دانشجوئی اقدام نمایند.

www.7cc.ir و www.isba.ir

KETAB