عودت کتابهای امانت گرفته شده به کتابخانه دانشگاه

فروردین ۲۶, ۱۳۹۶
25 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویانی که کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند می رساند: هر چه سریعتر نهایتاً تا تاریخ ۹۶/۰۱/۲۹ نسبت به عودت کتابها به کتابخانه اقدام نمایید. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.  

به اطلاع کلیه دانشجویانی که کتاب از کتابخانه به امانت گرفته اند می رساند:

هر چه سریعتر نهایتاً تا تاریخ ۹۶/۰۱/۲۹ نسبت به عودت کتابها به کتابخانه اقدام نمایید. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.