علوم کامپیوتر

مهر ۱۳, ۱۳۹۸
65 بازدید

مدیر گروه: آقای دکتر امیر جلیلوند نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳

مدیر گروه: آقای دکتر امیر جلیلوند نژاد

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع

تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳