گروه علوم پایه

تیر ۲۱, ۱۳۹۴
22 بازدید

مدیر گروه: آقای دکتر امیر جلیلوند نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰۰-۰۲۳

مدیر گروه: آقای دکتر امیر جلیلوند نژاد

عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع

تلفن: ۳۱۹۳۰۰۰۰۰-۰۲۳