طرح پایش سلامت جسم و روان ۱۴۰۰

شهریور ۱۷, ۱۴۰۰
97 بازدید

قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید جهت تکمیل فرایند کارنامه سلامت از ۱۵ شهریور لغایت ۱۵ آبان فایل های پیوست را ملاحظه نمائید:   راهنمای کارنامه سلامت جسم راهنمای کارنامه سلامت روان کارنامه سلامت ۱۴۰۰        

قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل و ورودی جدید

جهت تکمیل فرایند کارنامه سلامت از ۱۵ شهریور لغایت ۱۵ آبان فایل های پیوست را ملاحظه نمائید:

 

راهنمای کارنامه سلامت جسم

راهنمای کارنامه سلامت روان

کارنامه سلامت ۱۴۰۰