شهریه اخذ دروس پروژه، پایان نامه و دروس معرفی به استاد تابستان ۱۳۹۵ در دانشگاه گرمسار

تیر ۲, ۱۳۹۵
56 بازدید

شهریه دانشجویان دوره روزانه و شبانه جهت اخذ دروس در نیمسال تابستان ۱۳۹۵ در دانشگاه گرمسار (دروس معرفی به استاد، پروژه و پایان­ نامه) جدول شهریه دروس تابستان ۱۳۹۵                                                  رشته   […]

شهریه دانشجویان دوره روزانه و شبانه جهت اخذ دروس در نیمسال تابستان ۱۳۹۵ در دانشگاه گرمسار

(دروس معرفی به استاد، پروژه و پایان­ نامه)

جدول شهریه دروس تابستان ۱۳۹۵

                                                 رشته                                شهریه ثابت (ریال)                                   شهریه متغییر (ریال) (هر واحد)

                                تمامی رشته ها                             ۱/۳۲۰/۰۰۰                                 عمومی                 پایه                    تخصصی

                                   تمامی رشته ها                             ۱/۳۲۰/۰۰۰                            ۲۰۱/۶۰۰             ۳۰۹/۶۰۰               ۳۴۵/۶۰۰

  • کلیه شهریه ­های مذکور برای کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه طبق جدول فوق و تعرفه دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه می باشد و مربوط به دانشجویانی می­ باشد که دروس مذکور را در دانشگاه گرمسار اخذ نموده باشند.
  • دانشجویان بایستی شهریه دروس فوق را از طریق فیش بانکی به شماره حساب ۲۱۷۸۱۳۲۸۰۲۰۰۵ درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی ایران طی ۲ فیش جداگانه (۱-شهریه ثابت ۲-شهریه متغیر(از حاصلضرب تعداد واحد درس مربوطه در شهریه متغییر هر واحد بدست می ­آید)) پرداخت نموده و فیش­های مذکور را به اداره آموزش دانشگاه تحویل نمایند.
  • کلیه دانشجویان (روزانه و شبانه) که تنها واحد کارآموزی را در تابستان ۱۳۹۵ اخذ نموده اند، از پرداخت شهریه ثابت معاف هستند.
  • دانشجویان دوره شبانه در صورت اخذ واحد کارآموزی، موظفند تنها شهریه متغییر مربوط به آن را از طریق سامانه پس از ثبت نمرات آنان پرداخت نمایند.

                               

                                                                                                                                              مدیریت آموزش دانشگاه گرمسار