شماره تماس های جدید دانشگاه

شماره تماس های جدید دانشگاه
مهر ۱۱, ۱۳۹۴
108 بازدید

دانشجویان گرامی: با توجه به نقل مکان به ساختمان جدید تشکیل کلاسها، شماره های تماس به شرح زیر اعلام می گردد: حوزه آموزش…………..  ۳۴۲۰۱۴۳۸ حوزه دانشجویی ………  ۳۴۲۰۱۴۳۹ لذا دانشجویان گرامی جهت ارتباط ، درخواستها و سوالات خود در هر حوزه، با شماره های بالا تماس حاصل نمایند.

دانشجویان گرامی:

با توجه به نقل مکان به ساختمان جدید تشکیل کلاسها، شماره های تماس به شرح زیر اعلام می گردد:

حوزه آموزش…………..  ۳۴۲۰۱۴۳۸

حوزه دانشجویی ………  ۳۴۲۰۱۴۳۹

لذا دانشجویان گرامی جهت ارتباط ، درخواستها و سوالات خود در هر حوزه، با شماره های بالا تماس حاصل نمایند.