شماره تماس جدید واحد آموزش

مهر ۶, ۱۳۹۵
63 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان به واحد آموزش دانشگاه گرمسار بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به انتقال واحد آموزش به ساختمان جدید دانشگاه واقع در ورودی شهر گرمسار، دانشجویان و مراجعه کنندگان می توانند موقتا با شماره تماس ذیل ارتباط برقرار نمایند: ۰۲۳۳۴۵۳۴۰۴۶ پیشاپیش از صبر و شکیببایی شما سپاسگزاریم.

قابل توجه کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان به واحد آموزش دانشگاه گرمسار

بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به انتقال واحد آموزش به ساختمان جدید دانشگاه واقع در ورودی شهر گرمسار، دانشجویان و مراجعه کنندگان می توانند موقتا با شماره تماس ذیل ارتباط برقرار نمایند:

۰۲۳۳۴۵۳۴۰۴۶

پیشاپیش از صبر و شکیببایی شما سپاسگزاریم.