ایستگاه جدید و زمان سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار

دی ۸, ۱۳۹۵
39 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه کرمسار : سرویسهای رفت و برگشت دانشجوئی دانشگاه گرمسار از میدان انقلاب شهر گرمسار به سایت دانشگاه و بالعکس، طبق برنامه زمان بندی پیوست از تاریخ ۳ مهرماه ۹۵ برقرار می باشد: مسیر سرویسهای داخل شهر دانشگاه گرمسار مسیر سرویس داخل شهری دانشگاه گرمسار : میدان انقلاب – میدان شهید تفضلی – […]

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاه کرمسار :

سرویسهای رفت و برگشت دانشجوئی دانشگاه گرمسار از میدان انقلاب شهر گرمسار به سایت دانشگاه و بالعکس، طبق برنامه زمان بندی پیوست از تاریخ ۳ مهرماه ۹۵ برقرار می باشد:

مسیر سرویسهای داخل شهر دانشگاه گرمسار

مسیر سرویس داخل شهری دانشگاه گرمسار : میدان انقلاب – میدان شهید تفضلی – میدان استاندارد – بلوار آیت الله کاشانی – میدان امام خمینی(ره) – میدان بسیج – سایت دانشگاه گرمسار و بالعکس

لازم به ذکر است که ایستگاه میدان امام خمینی(ره) به مسیر رفت و برگشت سرویسها اضافه شده است.