شعار هفته ملی پژوهش و فناوری سال ۹۴

شعار هفته ملی پژوهش و فناوری سال ۹۴
آذر ۸, ۱۳۹۴
27 بازدید

استقبال از هفته پژوهش :          پژوهش و فناوری، عزم ملی، رویکرد جهانی                                                                               […]

استقبال از هفته پژوهش :

         پژوهش و فناوری، عزم ملی، رویکرد جهانی

                                                                                                                                        ستاد برگزاری هفته پژوهش دانشگاه گرمسار