ساعت حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه

ساعت حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه
مهر ۱۳, ۱۳۹۴
32 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی: ساعت حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه از میدان شهداء تا دانشگاه پیام نور به شرح جدول ضمیمه به استحضار می رسد : جدول ساعت حرکت سرویسهای داخل شهری

قابل توجه دانشجویان گرامی:

ساعت حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه از میدان شهداء تا دانشگاه پیام نور به شرح جدول ضمیمه به استحضار می رسد :

جدول ساعت حرکت سرویسهای داخل شهری