زمان حرکت سرویس‌های داخل شهری از ۲۵ تا ۲۸ اسفند ماه

اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
26 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند : از روز شنبه لغایت سه شنبه مورخه های ۲۵ الی ۲۸ اسفندماه جاری، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد : ردیف حرکت از مقابل ترمینال ۱ ۷:۳۰ ۲ ۱۱   ردیف حرکت از سایت دانشگاه ۱ ۱۰:۳۰ ۲ ۱۳:۳۰ ۳ ۱۶:۰۰

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

از روز شنبه لغایت سه شنبه مورخه های ۲۵ الی ۲۸ اسفندماه جاری، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف حرکت از مقابل ترمینال
۱ ۷:۳۰
۲ ۱۱

 

ردیف حرکت از سایت دانشگاه
۱ ۱۰:۳۰
۲ ۱۳:۳۰
۳ ۱۶:۰۰