زمان حرکت سرویس‌های داخل شهری از ۱۸ تا ۲۲ خردادماه

خرداد ۱۲, ۱۳۹۸
30 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند : از روز شنبه لغایت چهارشنبه مورخه های ۱۸ الی ۲۲ خردادماه جاری، برنامه حرکت سرویس های داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد : ردیف حرکت از مقابل ترمینال ۱ ۷:۳۰ ۲ ۱۱ ردیف حرکت از سایت دانشگاه ۱ ۱۰:۳۰ ۲ ۱۳:۳۰ ۳ ۱۶:۰۰

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

از روز شنبه لغایت چهارشنبه مورخه های ۱۸ الی ۲۲ خردادماه جاری، برنامه حرکت سرویس های داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف حرکت از مقابل ترمینال
۱ ۷:۳۰
۲ ۱۱
ردیف حرکت از سایت دانشگاه
۱ ۱۰:۳۰
۲ ۱۳:۳۰
۳ ۱۶:۰۰