تغییر زمان توزیع وعده ناهار دانشجویی

تغییر زمان توزیع وعده ناهار دانشجویی
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
26 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند : با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، زمان توزیع ناهار برای دانشجویانی که غذا رزرو نموده اند در محل سلف سرویس دانشگاه از ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵ می باشد. پیش از این، زمان خاتمه توزیع غذای ظهر ساعت ۱۳:۳۰ بود.پس از این ساعت، در صورت موجود بودن، غذا […]

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، زمان توزیع ناهار برای دانشجویانی که غذا رزرو نموده اند در محل سلف سرویس دانشگاه از ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۳:۱۵ می باشد. پیش از این، زمان خاتمه توزیع غذای ظهر ساعت ۱۳:۳۰ بود.پس از این ساعت، در صورت موجود بودن، غذا بصورت روز فروش تحویل متقاضیان خواهد شد.

زمان توزیع وعده شام دانشجویان نیز کماکان از ساعت ۱۸ الی ۱۹ می باشد. همچنین شام دانشجویان دختری که سلف غذای شام خود را خوابگاه انتخاب نموده اند؛ در محل خوابگاه خواهران توزیع خواهد شد.

محل تحویل غذای شام دانشجویان پسر، مانند ترمهای گذشته ساختمان مرکزی دانشگاه خواهد بود.