زمان برگزاری امتحان مجدد درس تفسیر موضوعی قرآن (مخصوص غایبین)

بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
52 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در امتحان درس تفسیر موضوعی قرآن غایب بوده‌اند: امتحان مجدد درس فوق الذکر رأس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است که امتحان از کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم به نویسندگی جمعی از نویسندگان از انتشارات نشر معارف و به شرح ذیل برگزار خواهد شد: […]

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در امتحان درس تفسیر موضوعی قرآن غایب بوده‌اند:

امتحان مجدد درس فوق الذکر رأس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ برگزار می‌گردد.

لازم به ذکر است که امتحان از کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم به نویسندگی جمعی از نویسندگان از انتشارات نشر معارف و به شرح ذیل برگزار خواهد شد:

بخش اول کتاب شامل فصل سوم

بخش دوم  کتاب شامل فصل دوم ، سوم، پنجم و فصل ششم (صفحات ۲۲۴-۲۱۹ )