زمان اعلام نتایج تخلفات آموزشی خردادماه ۹۷

تیر ۲۷, ۱۳۹۷
32 بازدید

دانشجویانی که در امتحانات خردادماه ۹۷ دارای تخلف آموزشی بوده اند، می توانند از تاریخ ۹۷/۵/۲۷ لغایت ۹۷/۶/۷ جهت دریافت احکام خود به دبیرخانه کمیته واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

دانشجویانی که در امتحانات خردادماه ۹۷ دارای تخلف آموزشی بوده اند، می توانند از تاریخ ۹۷/۵/۲۷ لغایت ۹۷/۶/۷ جهت دریافت احکام خود به دبیرخانه کمیته واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.