راه اندازی دفتر مشاوره دانشگاه

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
31 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند: مشاور دانشگاه سرکارخانم دوستی، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از مورخه ۹۶/۰۲/۰۴ از ساعت ۹  الی ۱۵ در دفتر مشاوره، جنب امور فرهنگی دانشجویی(سرکار خانم بهار) حضور خواهند داشت. دانشجویان جهت هماهنگی های لازم به امور فرهنگی و دانشجویی سرکار خانم بهار مراجعه فرمایند.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

مشاور دانشگاه سرکارخانم دوستی، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از مورخه ۹۶/۰۲/۰۴ از ساعت ۹  الی ۱۵ در دفتر مشاوره، جنب امور فرهنگی دانشجویی(سرکار خانم بهار) حضور خواهند داشت.

دانشجویان جهت هماهنگی های لازم به امور فرهنگی و دانشجویی سرکار خانم بهار مراجعه فرمایند.