راه ارتباطی با مدیران گروه های آموزشی

اسفند ۸, ۱۳۹۸
78 بازدید

“راه ارتباطی با مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه” شماره تماس اتاق مدیران گروه های آموزشی :  ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳  داخلی: ۳۲۸ رشته تحصیلی نام مدیرگروه مکان حضور راه ارتباطی غیر حضوری مهندسی نفت آقای دکتر بنی اسدی اتاق مدیران گروه baniasadihamid@yahoo.com  ارسال پیامک به ۰۹۲۲۹۷۲۳۴۷۵ مهندسی معماری آقای دکتر یزدان پناه اتاق مدیران گروه mahdi.transport@gmail.com ۰۹۱۳۲۴۲۳۷۴۸ مهندسی صنایع […]

“راه ارتباطی با مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه”

شماره تماس اتاق مدیران گروه های آموزشی :  ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳  داخلی: ۳۲۸

رشته تحصیلی نام مدیرگروه مکان حضور راه ارتباطی غیر حضوری
مهندسی نفت آقای دکتر بنی اسدی اتاق

مدیران گروه

baniasadihamid@yahoo.com 

ارسال پیامک به

۰۹۲۲۹۷۲۳۴۷۵

مهندسی معماری آقای دکتر یزدان پناه اتاق

مدیران گروه

mahdi.transport@gmail.com

۰۹۱۳۲۴۲۳۷۴۸

مهندسی صنایع آقای دکتر حسینی سرخوش اتاق

مدیران گروه

Hosseini777@yahoo.com

۰۹۱۹۵۶۶۷۷۲۰

مهندسی عمران آقای دکتر ضیایی اتاق

مدیران گروه

masoudziaei1@gmail.com

یا اتاق عضو هیات علمی داخلی ۳۳۲

علوم مهندسی آقای دکتر فخاریان اتاق

مدیران گروه

mmfakharian@gmail.com

یا اتاق عضو هیات علمی داخلی ۳۳۹

دروس عمومی آقای دکتر جمالی مقدم اتاق

مدیران گروه

۰۹۰۳۸۳۵۲۰۲۲

f.j.moghadam@gmail.com

دروس علوم پایه

و علوم کامپیوتر

خانم دکتر مهتابی اتاق

مدیران گروه

r.mahtabi@gmail.com

شماره پیام واتساپ

۰۹۱۲۴۱۰۰۷۳۳

یا اتاق عضو هیات علمی داخلی ۳۲۱