اطلاعیه تکمیلی – زمان و مکان و نحوه ارائه و تحویل دروس پروژه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تابستان ۱۳۹۸ – راه ارتباطی با اساتید و مهلت نهایی ثبت نمرات

شهریور ۵, ۱۳۹۸
63 بازدید

اطلاعیه تکمیلی – زمان و مکان و نحوه ارائه و تحویل دروس پروژه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تابستان ۱۳۹۸ و راه ارتباطی با اساتید و مهلت نهایی ثبت نمرات (جهت دریافت کلیک نمائید) مهلت ثبت نهایی نمرات : شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ الی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ نکته: با توجه به مصوبه شورای آموزشی، تاریخ­های مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید […]

اطلاعیه تکمیلی – زمان و مکان و نحوه ارائه و تحویل دروس پروژه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تابستان ۱۳۹۸

و راه ارتباطی با اساتید و مهلت نهایی ثبت نمرات (جهت دریافت کلیک نمائید)

مهلت ثبت نهایی نمرات : شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ الی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

نکته: با توجه به مصوبه شورای آموزشی، تاریخ­های مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشند و تاخیر در تاریخ­های فوق الذکر منجر به درج غیبت در کارنامه آموزشی دانشجویانمی­گردد. لذا کلیه مسئولیت­های بعدی ناشی از تاخیر در تاریخ­های مذکور چه از سمت دانشجو و چه از سمت اساتید، بر عهده شخص دانشجو می باشد و اداره آموزش دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص برعهده نمی گیرد.

نکته: با توجه به مصوبه شورای آموزشی و آئین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری، تمدید پروژه در نیمسال­های تحصیلی دانشجویان امکان پذیر نمی باشد، و در صورت تاخیر در تاریخ های فوق الذکر، پس از درج نمره غیبت در کارنامه آموزشی دانشجو در نیمسال مذکور، دانشجو موظف به اخذ مجدد درس مذکور در نیمسال بعدی می باشد و اداره آموزش دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص برعهده نمی گیرد.

نکته: در صورت اعلام زمان و مکان تحویل پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تحصیل تابستان ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۳) – تابستان ۱۳۹۸ توسط اساتید، طی اطلاعیه ای از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد در غیر اینصورت هماهنگی زمان و مکان تحویل نهایی دروس جهت درج و ثبت نهایی نمرات برعهده دانشجو با استاد مربوطه زیر نظر مدیرگروه آموزشی مربوطه می باشد و اداره آموزش دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص برعهده نمی گیرد.

نکته: لازم به ذکر است ارائه گزارش کارآموزی طبق فرمت ذیل به ویژه فرم نمره دهی صفحه آخر گزارش ممهور به مهر شرکت کارآموزی توسط دانشجو به استاد مربوطه الزامی است.

نحوه ارائه گزارش و فرم ارزشیابی کارآموزی دانشگاه گرمسار تابستان ۱۳۹۸ (جهت دریافت کلیک نمائید)

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راه ارتباطی با استاد زمان و مکان و نحوه ارائه
۱ صابر شیری  پور S_saber2004@yahoo.com

۰۹۱۱۳۱۴۷۰۱۶

۹۸/۶/۱۲ و ۹۸/۶/۱۶ ساعت (۱۴-۹)دانشگاه گرمسار
۲ سیدمهدی حسینی سرخوش Hosseini777@yahoo.com

۰۹۱۹۵۶۶۷۷۲۰

۹۸/۶/۱۱ ساعت (۱۱-۸)دانشگاه گرمسار
۳ امیر جلیلوند نژاد a.jalilvandnejad@ gmail.com

a_jalilvand nejad@

۹۸/۶/۱۲ ساعت ۱۰ دانشگاه گرمسار
۴ نغمه نوبخت n.nobakht.2017@gmail.com ۹۸/۶/۰۹ ساعت (۱۱-۱۰)دانشگاه گرمسار
۵ سید محمد امین احمدی ۰۹۱۲۲۳۴۷۸۷۲ ۹۸/۶/۱۰ هماهنگی با استاد مربوطه ایمیل گردد
۶ علی کریمان مقدم a.kariman1990@gmail.com ۹۸/۶/۱۵ هماهنگی با استاد مربوطه ایمیل گردد
۷ محمد حسام نامی Mhesamnami@yahoo.com هماهنگی با استاد مربوطه – ایمیل گردد
۸ حمید رضا قربانی Hamidghorbani6@gmail.com

۰۹۱۲۸۳۲۲۳۹۲

۹۸/۶/۱۶ ساعت(۱۲-۱۰)دانشگاه گرمسار
۹ احمد جمالی مقدم f.j.moghadam@gmail.com

۰۹۰۳۸۳۵۲۰۲۲@

۹۸/۶/۱۷ ساعت (۱۶-۹)دانشگاه گرمسار
۱۰ ولی علیزاده Valializadeh.chem@gmail.com هماهنگی با استاد مربوطه – ایمیل گردد
۱۱ مریم درخشانی Derakhshani_82@yahoo.com ۹۸/۶/۱۱ ساعت (۱۲-۸)دانشگاه گرمسار
۱۲ مرتضی عزیزی m.azizi.y@gmail.com هماهنگی با استاد مربوطه – ایمیل گردد
۱۳ صبا حبیبی s_habibi@chemeng.iust.ac.ir ۹۸/۶/۱۰ هماهنگی با استاد مربوطه ایمیل گردد
۱۴ المیرا ولائی e_velayi@chemeng.iust.ac.ir ۹۸/۶/۱۰ هماهنگی با استاد مربوطه ایمیل گردد
۱۵ ساقی جلینی s.jalini90@gmail.com ۹۸/۶/۱۷ ساعت (۱۲-۹) دانشگاه گرمسار
۱۶ مصیب علی شیر mosayeb_alishir@yahoo.com هماهنگی با استاد مربوطه
۱۷ حمید بنی اسدی baniasadihamid@yahoo.com ۹۸/۶/۱۷ هماهنگی با استاد مربوطه ایمیل گردد
۱۸ محمد صباح Mohamad.sabah93@yahoo.com ۹۸/۶/۱۶ هماهنگی با استاد مربوطه ایمیل گردد
۱۹ امین مشتاق Project.civil.ugsr@gmail.com

۰۹۱۲۵۳۲۱۷۳۸

شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ الی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

همه روزه ساعت ۱۸-۱۵

با هماهنگی قبلی از طریق پیامک

۲۰ حدیث اکرم Project.civil.ugsr@gmail.com

۰۹۱۲۳۶۲۹۳۴۳

شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ الی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۹

همه روزه ساعت ۱۸-۱۵

با هماهنگی قبلی از طریق پیامک

۲۱ مسعود ضیایی masoudziaei1@gmail.com

۰۹۳۹۵۹۵۱۵۷۲

۹۸/۶/۱۳ ساعت (۱۴-۱۲)-دانشگاه گرمسار
۲۲ قاسم پاچیده Ghasem_civil@yahoo.com

Ghpachideh@semnan.ac.ir

۹۸/۶/۱۱ ساعت (۹-۸)دانشگاه گرمسار
۲۳ شیما پورشاهید ۰۹۱۲۴۵۴۹۷۴۷ ۹۸/۶/۱۳ ساعت (۱۰-۸)دانشگاه گرمسار
۲۴ آرزو  مومنیان ۰۹۱۹۸۰۰۶۰۴۰ ۹۸/۶/۲۰ ساعت (۱۲-۹) دانشگاه گرمسار
۲۵ میثم ذکاوت ۰۹۱۹۸۰۰۶۰۴۰ ۹۸/۶/۲۰ ساعت (۱۲-۹) دانشگاه گرمسار

——————————————————————————————————————————————–

راه ارتباطی با اساتید دروس پروژه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تابستان ۱۳۹۸ (دانلود متن اطلاعیه)

دانشجویان دروس پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تابستان ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۳) – تابستان ۱۳۹۸، می توانند جهت هماهنگی، انجام امور محوله و تحویل نهایی دروس جهت درج و ثبت نهایی نمرات از یکی از روشهای زیر با اساتید خود ارتباط برقرار کنند و در صورت عدم پاسخگویی اساتید خود در اسرع وقت به مدیران گروه های آموزشی خود اطلاع و مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است مکررا تاکید می گردد طبق تقویم آموزشی نیمسال تحصیل تابستان ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۳)  تابستان ۱۳۹۸ ، تاریخ ثبت نهایی نمرات دروس پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی و کارآموزی توسط اساتید در ساامانه آموزشی گلستان طبق تاریخ ذیل می باشد: 

مهلت ثبت نهایی نمرات : شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ الی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

نکته: با توجه به مصوبه شورای آموزشی، تاریخ­های مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشند و تاخیر در تاریخ­های فوق الذکر منجر به درج غیبت در کارنامه آموزشی دانشجویانمی­گردد. لذا کلیه مسئولیت­های بعدی ناشی از تاخیر در تاریخ­های مذکور چه از سمت دانشجو و چه از سمت اساتید، بر عهده شخص دانشجو می باشد و اداره آموزش دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص برعهده نمی گیرد.

نکته: با توجه به مصوبه شورای آموزشی و آئین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری، تمدید پروژه در نیمسال­های تحصیلی دانشجویان امکان پذیر نمی باشد، و در صورت تاخیر در تاریخ های فوق الذکر، پس از درج نمره غیبت در کارنامه آموزشی دانشجو در نیمسال مذکور، دانشجو موظف به اخذ مجدد درس مذکور در نیمسال بعدی می باشد و اداره آموزش دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص برعهده نمی گیرد.

نکته: در صورت اعلام زمان و مکان تحویل پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تحصیل تابستان ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۳) – تابستان ۱۳۹۸ توسط اساتید، طی اطلاعیه ای از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد در غیر اینصورت هماهنگی زمان و مکان تحویل نهایی دروس جهت درج و ثبت نهایی نمرات برعهده دانشجو با استاد مربوطه زیر نظر مدیرگروه آموزشی مربوطه می باشد و اداره آموزش دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در اینخصوص برعهده نمی گیرد.

نکته: لازم به ذکر است ارائه گزارش کارآموزی طبق فرمت ذیل به ویژه فرم نمره دهی صفحه آخر گزارش ممهور به مهر شرکت کارآموزی توسط دانشجو به استاد مربوطه الزامی است.

نحوه ارائه گزارش و فرم ارزشیابی کارآموزی دانشگاه گرمسار تابستان ۱۳۹۸ (جهت دریافت کلیک نمائید)

راه های ارتباطی با اساتید جهت دروس پروژه فارغ التحصیلی، پروژه، پروژه تخصصی، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، پایان نامه، طرح نهایی و کارآموزی نیمسال تحصیل تابستان ۹۸-۱۳۹۷ (۹۷۳) تابستان ۱۳۹۸ (دانلود فایل راه ارتباطی)

ردیف نام و نام خانوادگی استاد راه ارتباطی با استاد
۱ صابر شیری  پور S_saber2004@yahoo.com

۰۹۱۱۳۱۴۷۰۱۶

۲ سیدمهدی حسینی سرخوش Hosseini777@yahoo.com

۰۹۱۹۵۶۶۷۷۲۰

۳ امیر جلیلوند نژاد a.jalilvandnejad@ gmail.com

a_jalilvand nejad@

۴ نغمه نوبخت n.nobakht.2017@gmail.com
۵ سید محمد امین احمدی ۰۹۱۲۲۳۴۷۸۷۲
۶ علی کریمان مقدم a.kariman1990@gmail.com
۷ محمد حسام نامی Mhesamnami@yahoo.com
۸ حمید رضا قربانی Hamidghorbani6@gmail.com

۰۹۱۲۸۳۲۲۳۹۲

۹ احمد جمالی مقدم f.j.moghadam@gmail.com

۰۹۰۳۸۳۵۲۰۲۲@

۱۰ ولی علیزاده Valializadeh.chem@gmail.com
۱۱ مریم درخشانی Derakhshani_82@yahoo.com
۱۲ مرتضی عزیزی m.azizi.y@gmail.com
۱۳ صبا حبیبی s_habibi@chemeng.iust.ac.ir
۱۴ المیرا ولائی e_velayi@chemeng.iust.ac.ir
۱۵ ساقی جلینی s.jalini90@gmail.com
۱۶ مصیب علی شیر mosayeb_alishir@yahoo.com
۱۷ حمید بنی اسدی baniasadihamid@yahoo.com
۱۸ محمد صباح Mohamad.sabah93@yahoo.com
۱۹ امین مشتاق Project.civil.ugsr@gmail.com

۰۹۱۲۵۳۲۱۷۳۸

۲۰ حدیث اکرم Project.civil.ugsr@gmail.com

۰۹۱۲۳۶۲۹۳۴۳

۲۱ مسعود ضیایی masoudziaei1@gmail.com

۰۹۳۹۵۹۵۱۵۷۲

۲۲ قاسم پاچیده Ghasem_civil@yahoo.com

Ghpachideh@semnan.ac.ir

۲۳ شیما پورشاهید ۰۹۱۲۴۵۴۹۷۴۷
۲۴ آرزو  مومنیان ۰۹۱۹۸۰۰۶۰۴۰
۲۵ میثم ذکاوت ۰۹۱۹۸۰۰۶۰۴۰

اطلاعیه های مرتبط:

اطلاعیه کارآموزی (نیمسال تابستان ۱۳۹۷) (ترم ۹۷۳)

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دروس معرفی به استاد تابستان ۱۳۹۸

اطلاعیه اخذ واحد در نیمسال تابستان ۱۳۹۸

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۸-۱۳۹۷