دیدار ریاست دانشگاه گرمسار با مدیرکل بنیاد حفظ ” اثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس”

دیدار ریاست دانشگاه گرمسار با مدیرکل بنیاد حفظ ” اثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس”
مهر ۲۲, ۱۴۰۰
178 بازدید

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ ریاست محترم دانشگاه گرمسار با جناب آقای سرهنگ سلامی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دیدار کردند.در این جلسه در خصوص امور بسیج دانشجویان، راهیان نور، تجلیل از رزمندگان و دفاع مقدس تبادل نظر و رایزنی شد.    

صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ ریاست محترم دانشگاه گرمسار با جناب آقای سرهنگ سلامی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دیدار کردند.در این جلسه در خصوص امور بسیج دانشجویان، راهیان نور، تجلیل از رزمندگان و دفاع مقدس تبادل نظر و رایزنی شد.