دعوت به مشارکت در فعالیتهای ورزشی دانشجوئی

آبان ۴, ۱۳۹۵
30 بازدید

با توجه به اهمیت فعالیتهای ورزشی در سلامت جسمانی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان؛ و به جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان و نیز همفکری و همکاری با دانشجویان گرامی، بدینوسیله از کلیه دانشجویان علاقه مند به شرکت در فعالیتهای ورزشی دعوت می گردد تا با تکمیل پرسشنامه ذیل و تحویل آن به آقای مداحی […]

با توجه به اهمیت فعالیتهای ورزشی در سلامت جسمانی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان؛ و به جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان و نیز همفکری و همکاری با دانشجویان گرامی، بدینوسیله از کلیه دانشجویان علاقه مند به شرکت در فعالیتهای ورزشی دعوت می گردد تا با تکمیل پرسشنامه ذیل و تحویل آن به آقای مداحی یا خانم بهار، دانشگاه را در برنامه ریزی بهتر و شناسایی استعدادهای ورزشی یاری نمایند.

پرسشنامه استعدادیابی و فعالیتهای ورزشی