دانشگاه‌ها به فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تقسیم خواهند شد

دانشگاه‌ها به فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تقسیم خواهند شد
دی ۲۷, ۱۳۹۴
31 بازدید

براساس برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌های کشور در برنامه ششم توسعه به چهار دسته فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تقسیم می شوند. معاونت آموزشی وزارت علوم برنامه های پیشنهادی این معاونت را برای برنامه ششم توسعه اعلام کرد. یکی از مهمترین مواردی که معاونت آموززشی وزارت علوم در برنامه ششم ارایه داده […]

براساس برنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌های کشور در برنامه ششم توسعه به چهار دسته فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تقسیم می شوند.

معاونت آموزشی وزارت علوم برنامه های پیشنهادی این معاونت را برای برنامه ششم توسعه اعلام کرد.

یکی از مهمترین مواردی که معاونت آموززشی وزارت علوم در برنامه ششم ارایه داده و تاکید کرده است، ماموریت گرا شدن مراکز دانشگاهی است.

همچنین معاونت آموزشی وزارت علوم پیشنهاد داده است دانشگاه‌ها در برنامه ششم توسعه به چهار دسته فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تقسیم شوند.

از موارد دیگری که وزارت علوم بر آن تاکید داشته و در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است، بین المللی کردن دانشگاه‌ها است.

معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام کرده است که با توجه به رفع تحریم ها انتظار است که تعاملات بین المللی توسعه یابد و دانشگاه‌ها به تعاملات بین الملی روی آورند.

آموزش های مهارتی یکی دیگر از اولویت های معاونت آموزشی وزارت علوم در برنامه ششم توسعه است.