دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

خرداد ۱۹, ۱۳۹۸
56 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می­رساند : با توجه به ضرورت به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و حضور تعداد زیادی از دانشجویان در روزهای برگزاری امتحانات ( به­ ویژه روزهای اول) و امکان ازدحام در انتشارات دانشگاه، مقتضی است نسبت به تهیه «کارت ورود به جلسه» در روزهای پیش از آزمون اقدام نمایید.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می­رساند :

با توجه به ضرورت به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و حضور تعداد زیادی از دانشجویان در روزهای برگزاری امتحانات ( به­ ویژه روزهای اول) و امکان ازدحام در انتشارات دانشگاه، مقتضی است نسبت به تهیه «کارت ورود به جلسه» در روزهای پیش از آزمون اقدام نمایید.