دروس پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتنی و پروژه تخصصی استاد مشتاق و اکرم

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶
34 بازدید

دروس پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتنی و پروژه تخصصی استاد مشتاق و اکرم جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل استادمشتاق و اکرم به ترتیب به آدرس های ایمیل، moshtagh_amin@yahoo.com و h.akram1988@gmail.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس […]

دروس پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتنی و پروژه تخصصی استاد مشتاق و اکرم

جهت دریافت فایل صورت پروژه و راهنمای انجام پروژه، رفع اشکال، تعریف عناوین پروژه، بایستی مشخصات ذیل را به آدرس ایمیل استادمشتاق و اکرم به ترتیب به آدرس های ایمیل، moshtagh_amin@yahoo.com و h.akram1988@gmail.com ارسال نمایند و در صورت تغییر آدرس ایمیل شخصی خود در حین انجام پروژه ها، آدرس ایمیل جدید خود را به آدرس مذکور اعلام نمایند.

  • نام و نام خانوادگی.
  • شماره دانشجویی.
  • نام درس پروژه اخذ شده:

(الف- پروژه سازه های فولادی                ب – پروژه سازه های بتنی           پ – پروژه تخصصی).

  • نیمسال اخذ شده درس پروژه:

          (الف- نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵      ب- نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵      پ- نیمسال­های گذشته).

                                                                                                گروه مهندسی عمران دانشگاه