پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰۷:۵۴

درباره دانشگاه گرمسار

دانشگاه گرمسار

دانشگاه گرمسار به عنوان اولین دانشگاه دولتی شهرستان،در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ با جذب اولین گروه از دانشجویان در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی نفت، مهندسی عمران و مهندسی معماری در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز کرد.

این دانشگاه در حال حاضر با جذب حدود ۲۰۰۰ دانشجو در نوبتهای روزانه و شبانه، سهم به سزائی در تربیت نیروهای متخصص در سطح شهرستان بر عهده دارد.

 

شرایط پذیرش دانشجو :

پذیرش دانشجو در این دانشگاه مطابق کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق شرکت در آزمون سراسری انجام می پذیرد.

 

.                       .IMG_0023                                               IMG_0052

.                       IMG_0054                                                IMG_0088

.                       IMG_0092                                                IMG_0124

.                     .IMG_7200                                                 IMG_7201