عدم مراجعه دانشجویان فارغ التحصیل

شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
29 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی تسویه حساب و انجام امور فارغ التحصیلی بدینوسیله به استحضار می رساند دانشجویان متقاضی تسویه حساب و انجام امور فارغ التحصیلی به دلیل مشغول بودن در زمان انتخاب واحد، حذف و اضافه و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود از روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ الی سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ به دانشگاه مراجعه ننمایند. […]

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی تسویه حساب و انجام امور فارغ التحصیلی

بدینوسیله به استحضار می رساند دانشجویان متقاضی تسویه حساب و انجام امور فارغ التحصیلی به دلیل مشغول بودن در زمان انتخاب واحد، حذف و اضافه و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود از روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ الی سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ به دانشگاه مراجعه ننمایند.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما سپاسگزاریم.