خرید غذای آزاد

خرید غذای آزاد
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
31 بازدید

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: از ترم جدید فروش غذای آزاد دانشجوئی در صورت وجود، صرفاً با استفاده از کارت بانکی امکان پذیر می باشد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

از ترم جدید فروش غذای آزاد دانشجوئی در صورت وجود، صرفاً با استفاده از کارت بانکی امکان پذیر می باشد.