حضور معاون آموزشی دانشگاه در همایش معاونان آموزشی سراسر کشور

حضور معاون آموزشی دانشگاه در همایش معاونان آموزشی سراسر کشور
شهریور ۱۴, ۱۳۹۴
33 بازدید

معاون آموزشی دانشگاه گرمسار در چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای دولتی سراسر کشور که در شهر آمل برگزار گردید، شرکت نمود. در این همایش دو روزه که با شعار « مشارکت دانشگاه و دانشگاهیان» برگزار شد، به بررسی مسائل آموزشی و پژوهشی پرداخته شد.           

معاون آموزشی دانشگاه گرمسار در چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای دولتی سراسر کشور که در شهر آمل برگزار گردید، شرکت نمود.

در این همایش دو روزه که با شعار « مشارکت دانشگاه و دانشگاهیان» برگزار شد، به بررسی مسائل آموزشی و پژوهشی پرداخته شد.

photo_2015-09-05_08-38-52          photo_2015-09-05_08-39-00