اولین جلسه شورای صنفی دانشگاه گرمسار

آذر ۱, ۱۳۹۵
25 بازدید

پیرو انتخابات شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه گرمسار به اطلاع می رساند: دانشجویان مشروحه ذیل به عنوان اعضای اصلی شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه گرمسار از سوی دانشجویان انتخاب شده اند: ۱- حسن حسنی ۲- میترا سراجیان نامی ۳- محمد جهانگشت ۴- آروین آقا روسائیان ۵- مینا احمدی ۶- محمد رضا بخشی ۷- مسعود رئیسی همچنین دانشجویان: امیر […]

پیرو انتخابات شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه گرمسار به اطلاع می رساند:

دانشجویان مشروحه ذیل به عنوان اعضای اصلی شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه گرمسار از سوی دانشجویان انتخاب شده اند:

۱- حسن حسنی

۲- میترا سراجیان نامی

۳- محمد جهانگشت

۴- آروین آقا روسائیان

۵- مینا احمدی

۶- محمد رضا بخشی

۷- مسعود رئیسی

همچنین دانشجویان: امیر رضا پاداش، آی سودا قاسم زاده و عرفان ابراهیمی به عنوان اعضای علی البدل این شورا برگزیده شده اند.

با توجه به مراتب فوق، به اطلاع می رساند که اولین جلسه شورای مذکور با حضور اعضای اصلی انتخاب شده فوق الذکر، رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۳ در اتاق کارشناس فرهنگی- دانشجوئی دانشگاه (سرکار خانم بهار) واقع در طبقه دوم ساختمان آموزشی برگزار خواهد شد.

حضور کلیه اعضای اصلی شورای صنفی در این جلسه الزامی می باشد.