برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود

مهر ۱۰, ۱۳۹۷
39 بازدید

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید (در خصوص امور آموزشی،  فرهنگی و دانشجویی) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ساعت ۱۵:۰۰ در فرهنگ­سرای خورشید تابان گرمسار برگزار خواهد شد. نظر به اهمیت مطالب مطروحه در این جلسه برای کلیه دانشجویان ورودی جدید، شایسته است دراین مراسم حضور فعال داشته باشند. (لازم به ذکر است از ساعت ۱۴:۳۰ سرویس ایاب […]

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید (در خصوص امور آموزشی،  فرهنگی و دانشجویی) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ ساعت ۱۵:۰۰ در فرهنگ­سرای خورشید تابان گرمسار برگزار خواهد شد.

نظر به اهمیت مطالب مطروحه در این جلسه برای کلیه دانشجویان ورودی جدید، شایسته است دراین مراسم حضور فعال داشته باشند.

(لازم به ذکر است از ساعت ۱۴:۳۰ سرویس ایاب و ذهاب جهت انتقال دانشجویان به سالن برگزاری از درب ورودی دانشگاه برقرار می باشد.)