تمدید مهلت رزرو غذای هفته آینده تا پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱

بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
25 بازدید

با توجه به مشکلات پیش آمده برای دانشجویان جدیدالورود و عدم آشنایی آنان با نحوه رزرو غذا، علیرغم برطرف شدن مشکلات سامانه برای دانشجویان جدیدالورود، استثنائاً این هفته زمان رزرو غذا تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ تمدید می گردد. علی ایحال، به دانشجویان گرامی پیشنهاد می‌گردد هرچه سریعتر نسبت به رزرو غذای هفته آینده خود […]

با توجه به مشکلات پیش آمده برای دانشجویان جدیدالورود و عدم آشنایی آنان با نحوه رزرو غذا، علیرغم برطرف شدن مشکلات سامانه برای دانشجویان جدیدالورود، استثنائاً این هفته زمان رزرو غذا تا ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ تمدید می گردد.

علی ایحال، به دانشجویان گرامی پیشنهاد می‌گردد هرچه سریعتر نسبت به رزرو غذای هفته آینده خود اقدام نمایید.