تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان عضویت در انجمن های علمی

آذر ۲۰, ۱۳۹۵
39 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند: مهلت ثبت نام داوطلبان عضویت در انجمن های علمی دانشجوئی دانشگاه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۱ تمدید گردید. علاقه مندان جهت ثبت نام به سرکار خانم بهار در طبقه دوم ساختمان آموزش مراحعه نمایند.

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

مهلت ثبت نام داوطلبان عضویت در انجمن های علمی دانشجوئی دانشگاه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۱ تمدید گردید.

علاقه مندان جهت ثبت نام به سرکار خانم بهار در طبقه دوم ساختمان آموزش مراحعه نمایند.