تمدید زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع دروس نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶
23 بازدید

بسمه تعالی قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه  پیرو درخواست مکرر دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه و به استناد مصوبه اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شورای آموزشی دانشگاه و اطلاعیه ­های قبلی درخصوص  زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع از دروس پروژه سازه­های فولادی، پروژه سازه های بتنی، پروژه تخصصی، طرح نهایی، […]

بسمه تعالی

قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه

 پیرو درخواست مکرر دانشجویان و مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه و به استناد مصوبه اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شورای آموزشی دانشگاه و اطلاعیه ­های قبلی درخصوص  زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع از دروس پروژه سازه­های فولادی، پروژه سازه های بتنی، پروژه تخصصی، طرح نهایی، پروژه فارغ التحصیلی و پروژه گروه های آموزشی مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی نفت و مهندسی صنایع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، بدینوسیله تمدید زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع از دروس مذکور فقط و فقط به مدت یک ماه (پایان خرداد ۱۳۹۶) و به شرط کسر یک نمره از نمره اعلام شده توسط استاد و مدیر گروه مربوطه اعلام می گردد (به عبارت دیگر نمرات اعلام شده دروس مذکور از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱  الی ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ از ۱۹ نمره آموزشی می­باشد). لازم به ذکر است ملاک عمل کسر یک نمره، تاریخ اعلام نمره توسط استاد و مدیر گروه مربوطه می باشد. لذا کلیه مسئولیت­های بعدی ناشی از تاخیر در تاریخ­های مذکور چه از سمت دانشجو و چه از سمت اساتید مربوطه، بر عهده شخص دانشجو می باشد.

زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع از دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

گروه آموزشی نام درس مهلت قانونی مصوب  شورای آموزشی آبان ماه ۱۳۹۵ تمدید مهلت قانونی مصوب  شورای آموزشی اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
مهندسی عمران پروژه سازه­های فولادی

پروژه سازه­های بتنی

پروژه تخصصی

حداکثر تا تاریخ

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

حداکثر تا تاریخ

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

به شرط  کسر یک نمره از نمره اعلام شده توسط استاد و مدیر گروه مربوطه

مهندسی معماری طرح نهایی
مهندسی نفت پروژه فارغ التحصیلی
مهندسی صنایع پروژه