تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۵-۹۴

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۵-۹۴
شهریور ۳, ۱۳۹۴
45 بازدید

انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی: دوشنبه ۹۴/۶/۲۳ لغایت پنج­شنبه ۹۴/۶/۲۶ به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر: تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت مراجعه اینترنتی دوشنبه ۹۴/۶/۲۳ شنبه ۹۴/۷/۱۸ بهمن ۱۳۹۰  (۹۰۲)مهر ۱۳۹۱  (۹۱۱) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت) ۷-۲۳ سه­ شنبه ۹۴/۶/۲۴ یکشنبه ۹۴/۷/۱۹ مهر ۱۳۹۲  (۹۲۱)بهمن ۱۳۹۲  […]

انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی: دوشنبه ۹۴/۶/۲۳ لغایت پنج­شنبه ۹۴/۶/۲۶ به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر:

تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه ورودی دانشجویان گروه آموزشی ساعت مراجعه اینترنتی
دوشنبه ۹۴/۶/۲۳ شنبه ۹۴/۷/۱۸ بهمن ۱۳۹۰  (۹۰۲)مهر ۱۳۹۱  (۹۱۱) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری ونفت) ۷-۲۳
سه­ شنبه ۹۴/۶/۲۴ یکشنبه ۹۴/۷/۱۹ مهر ۱۳۹۲  (۹۲۱)بهمن ۱۳۹۲  (۹۲۲) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت) ۷-۲۳
چهارشنبه ۹۴/۶/۲۵ دوشنبه ۹۴/۷/۲۰ مهر ۱۳۹۳ (۹۳۱) تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت) ۷-۲۳
پنج­شنبه ۹۴/۶/۲۶ سه­ شنبه ۹۴/۷/۲۱ کلیه ورودی ها، دانشجویانتأخیری و دانشجویان میهمان تمامی گروه ها(گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت) ۷-۲۳

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی می­باشد.

*از ابتدای این نیمسال،آئین نامه جدید آموزشی دوره­ کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری  به شماره ۲۴۴۷۵۹/۲ مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ در دانشگاه اجرا می­گردد.

*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت، تمامی عواقب  عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش می­تواند به محض اطلاع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.

شروع کلاس ها: شنبه ۹۴/۷/۱۱

حذف و اضافه: شنبه ۹۴/۷/۱۸لغایت سه شنبه ۹۴/۷/۲۱ (به ترتیب اولویت زمانبندی انتخاب واحد به صورت اینترنتی)

حذف اضطراری(حذف تکدرس): شنبه ۹۴/۷/۲۵ لغایت چهارشنبه ۹۴/۱۰/۲ (همه روزه از ساعت ۱۲-۱۰ در اداره آموزش دانشگاه)

پایان کلاسها : پنجشنبه ۹۴/۱۰/۱۷                                  شروع امتحانات : شنبه ۹۴/۱۰/۱۹                  پایان امتحانات : پنج شنبه ۹۴/۱۱/۱

زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت به همراه مدارک : شنبه ۹۴/۱۱/۳ لغایت چهارشنبه ۹۴/۱۱/۷

تبصره ۱ـ به درخواست های رسیده جهت حذف اضطراری (تکدرس) پس از انقضای مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تبصره ۲ـ زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت ۱۶/۳ و امتحان به انضمام مدارک مستدل به آموزش دانـشـگـاه حـداکـثـر تا مـورخ چهارشنبه ۷/۱۱/۹۴ می باشد و به درخواست های رسیده پس از مهلت یاد شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد .

تبصره ۳ـ کلیه دانشجویان باید در زمانهای مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند . در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر ( ثبت نام ) در زمان حذف و اضافه مجاز به انتخاب بیش از ۱۲ واحد نمی باشند در صورت عدم رعایت مورد فوق مطابق با مقررات آموزشی اقدام خواهد شد .

تبصره ۴ـ کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و … را نخواهد داشت .

تبصره ۵- کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه ، دروس آنها بعلت به حد نصاب نرسیدن حذف می­گردد، موظف به حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند. مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جدید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)

تبصره ۶-  بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد. (اصلاحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)

* ماده ۲۱ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

عدم ثبت­نام دانشجو (انتخاب واحد) در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از دانشگاه) انصراف از تحصیل محسوب می­شود و تصمیم­گیری در مورد بازگشت به­تحصیل وی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه می­باشد.

* ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی ( دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از ۱۶/۳ جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه چنانچه غیبت غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر و در غیر اینصورت آن درس حذف می­گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مدیریت آموزش دانشگاه