تغییر شماره تلفن آموزش و اتاق مدیران گروه

تغییر شماره تلفن آموزش و اتاق مدیران گروه
بهمن ۱۸, ۱۳۹۴
29 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند، با توجه به انتقال اداره آموزش به ساختمان آموزش، جهت تماس با «بخش آموزش» و نیز «مدیران گروه» لطفاً با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید: ۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۷ ۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۶ ۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۹

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی میرساند، با توجه به انتقال اداره آموزش به ساختمان آموزش، جهت تماس با «بخش آموزش» و نیز «مدیران گروه» لطفاً با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۷

۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۶

۰۲۳-۳۴۲۰۱۴۳۹