تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

خرداد ۱, ۱۳۹۸
29 بازدید

اطلاعیه تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ بر اساس بخشنامه ۱۲ فرورین ۱۳۹۸ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها مبنی بر تاخیر در برگزاری کلاسها و امتحانات پایان ترم و با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تغییر زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال […]

اطلاعیه

تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

بر اساس بخشنامه ۱۲ فرورین ۱۳۹۸ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها مبنی بر تاخیر در برگزاری کلاسها و امتحانات پایان ترم و با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تغییر زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور از روزهای ۵ و۶ اردیبهشت به روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد و نزدیکی تاریخ های مذکور با امتحانات پایان ترم دانشگاه، بر اساس مصوبه شورای معاونین و شورای آموزشی دانشگاه، تاریخ برگزاری کلیه آزمون های پایان ترم روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ به روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱انتقال می یابد.

اداره آموزش دانشگاه گرمسار