تعطیلی اداره آموزش مستقر در دانشگاه پیام نور

شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
32 بازدید

تعطیلی اداره آموزش دانشگاه مستقر در دانشگاه پیام نور بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم به اداره آموزش دانشگاه مستقر در دانشگاه پیام نور میرساند، اداره آموزش دانشگاه مستقر در دانشگاه پیام نور به دلیل جابجایی به ساختمان اصلی واقع در سایت اصلی دانشگاه، روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ ۱۷ و۰۶/۲۰/ ۱۳۹۵ از […]

تعطیلی اداره آموزش دانشگاه مستقر در دانشگاه پیام نور

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم به اداره آموزش دانشگاه مستقر در دانشگاه پیام نور میرساند، اداره آموزش دانشگاه مستقر در دانشگاه پیام نور به دلیل جابجایی به ساختمان اصلی واقع در سایت اصلی دانشگاه، روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ ۱۷ و۰۶/۲۰/ ۱۳۹۵ از پاسخگویی به مراجعین معذور می باشد. پیشاپیش از صبر، شکیبایی و همکاری شما سپاسگزاریم