اطلاعیه تعطیلات تابستان دانشگاه

تیر ۱۹, ۱۳۹۸
26 بازدید

به اطلاع دانشجویان و مراجعین ارجمند می رساند، کلیه بخشهای اداری، آموزشی و فرهنگی دانشگاه گرمسار از تاریخ ۲۶ تیر لغایت ۲۶ مرداد تعطیل است.

به اطلاع دانشجویان و مراجعین ارجمند می رساند، کلیه بخشهای اداری، آموزشی و فرهنگی دانشگاه گرمسار از تاریخ ۲۶ تیر لغایت ۲۶ مرداد تعطیل است.