تشکیل ستاد هفته پژوهش در دانشگاه گرمسار

تشکیل ستاد هفته پژوهش در دانشگاه گرمسار
آذر ۷, ۱۳۹۴
36 بازدید

  .با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش، بی شک یکی از رسالتهای هر واحد دانشگاهی اهتمام ورزیدن به تحقیقات کاربردی و پژوهش های علمی است از طرفی، با عنایت به این که آموزش ثمربخش و کارآمد، چه در سطح عمومی و چه در سطح عالی آن، آموزشی است که بر پایه پژوهش باشد، دانشگاه […]

 

.با توجه به اهمیت و ضرورت پژوهش، بی شک یکی از رسالتهای هر واحد دانشگاهی اهتمام ورزیدن به تحقیقات کاربردی و پژوهش های علمی است

از طرفی، با عنایت به این که آموزش ثمربخش و کارآمد، چه در سطح عمومی و چه در سطح عالی آن، آموزشی است که بر پایه پژوهش باشد، دانشگاه گرمسار برای هرچه پررنگ نمودن این حوزه در هفته پژوهش، ضمن برنامه ریزی جهت حمایت از فعالیت های علمی اساتید و دانشجویان، اقدام به تشکیل ستاد برگزاری هفته پژوهش نموده است.

.این ستاد تاکنون چهار جلسه با حضور مسئولین و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تشکیل داده و نسبت به هماهنگی برنامه ها اقدام نموده است