تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان صاحب استعداد برتر

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
26 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان خصوصاً دانشجویان برتر دانشگاه می رساند: در خصوص اجرای آئین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر و با توجه به برنامه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر توسعه دایره نخبگان و امکان بهره مندی دانشجویان برتر همه دانشگاههای استان از تسهیلات بنیاد، دانشجویان ذیصلاح می توانند نهایتاً تا تاریخ ۹۵/۸/۵ […]

به اطلاع کلیه دانشجویان خصوصاً دانشجویان برتر دانشگاه می رساند:

در خصوص اجرای آئین نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر و با توجه به برنامه بنیاد ملی نخبگان مبنی بر توسعه دایره نخبگان و امکان بهره مندی دانشجویان برتر همه دانشگاههای استان از تسهیلات بنیاد، دانشجویان ذیصلاح می توانند نهایتاً تا تاریخ ۹۵/۸/۵ نسبت به مراجعه به سامانه ذیل و ثبت نام و تکمیل پرونده اقدام نمایند :

http://semnan.bmn.ir

راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادبرتر